V dňoch 7.1.2020 – 31.1.2020 prebieha výberové konanie na dodávku nasledovných služieb pre bytové domy v správe :

Revízia elektro

Revízia bleskozvod

Revízia plyn

Revízia RSP

Výmena vodomerov

V prípade podrobnejších informácií nás kontaktujte na tel. čísle 0346212517 alebo osobne v sídle našej spoločnosti.

Cenové ponuky dodávateľov jednotlivých služieb je potrebné zaslať poštou na našu adresu alebo mailom na domy@bp-myjava.sk