Z dôvodu prudkého nárastu ceny plynu v roku 2021 požiadal Bytový podnik Myjava spol. s r.o. regulačný úrad o povolenie zvýšiť cenu tepla na rok 2022 za objemy plynu, ktorý bolo potrebné zakúpiť na zabezpečenie dodávok energie.
Po prepočítaní zálohových platieb pristúpime k ich úprave, pričom v niektorých prípadoch môže ísť o nárast aj 30 %.
Okrem ceny plynu a tepla stúpnu aj ceny elektrickej energie približne o 25 %.
Dodávateľ vody zatiaľ navýšenie neoznámil, s prihliadnutím na nárast ceny elektrickej energie však predpokladáme nárast ceny aj u tejto komodity približne o 8 %.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Bytový podnik Myjava oznamuje svojim zákazníkom, že im v priebehu novembra 2021 budú doručené upravené zálohové predpisy, podľa ktorých bude potrebné upraviť trvalé príkazy v banke.