Vážení zákazníci, 

z dôvodu eliminácie osobných kontaktov pri vstupe do vašich obydlí v čase epidémie a núdzového stavu, dovoľujeme si vás požiadať o spoluprácu pri odpočtoch vodomerov v bytoch. 

Odpísané stavy budú slúžiť ako podklad k vyúčtovaniu teplej a studenej vody za rok 2020.

Stiahnite si, prosím, tlačivo Odpočtový hárok na nahlásenie stavu meračov vody k 31.12.2020 vyplňte ho a zašlite do 21.12.2020 správcovi podľa vlastného výberu a možností:

na emailovú adresu: domy@bp-myjava.sk, príp.domy.bpm@gmail.com, poštou na adresu: Bytový podnik Myjava spol. s r.o., 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava.

Tlačivo môžete vhodiť aj osobne do poštovej schránky umiestnenej na budove Bytového podniku Myjava spol. s r.o., 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava alebo do poštovej schránky umiestnenej na bývalej budove Bytového podniku Myjava spol. s r.o. na Partizánskej ulici 292/39 v Myjave. 

Stiahnuť PDF