Vážení zákazníci Bytového podniku Myjava,

Blíži sa koncoročný odpočet vody.

Prosím, aby ste nám do 06.01. 2023 nahlásili stavy vodomerov .

Na nahlásenie stavu vodomerou môžete použiť niektorý z nasledovných spôsobov:

A/ Odfoťte vodomer teplej a studenej vody a fotografie s Vaším menom zašlite na adresu domy@bp-myjava.sk.

Ak vám variant A nevyhovuje, môžete postupovať podľa variantu B.

B/ Stiahnite si odpočtový hárok (tu), vyplňte ho a pošlite nám ho

– mailom na domy@bp-myjava.sk.

alebo poštou na adresu
BP Myjava spol. s r.o.
8. apríla 372/1
907 01 Myjava
Slovensko

alebo nám ho doručte osobne v úradných hodinách
Utorok: 09.00 – 15.30
Streda: 09.00 – 16.00
Štvrtok: 09.00 – 15.30